Registar društava za reviziju

REVKER d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo


ID broj:
4200971320005

Registarski broj licence FMF:
9090440109

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000840


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću Kontakt podaci:


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Kerima Prašljivić
Tel: 033 611-356
Mob. 061 143-191
E-mail: info@revker.ba


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Suad Prašljivić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Kerima Prašljivić
Poslovna adresa: Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Kerima Prašljivić
Reg.broj licence FMF: 3091113229
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Suad Prašljivić
Poslovna adresa: Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7