Registar društava za reviziju

REVIQUAL d.o.o. Istočno Sarajevo


Adresa:
Spasovdanska 12, Istočno Sarajevo


ID broj:
4402633490002

Registarski broj licence FMF:
9120002127

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000820


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Ankica Kranjčević
Tel.: 057 322-000
Fax: 057 032-001
E-mail: batinic@reviqual.com
www.reviqual.com


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ankica Kranjčević, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ranko Batinić
Poslovna adresa: Spasovdanska 12, Istočno Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ranko Batinić
Reg.broj licence FMF: 3120575224
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Ankica Kranjčević
Poslovna adresa: Spasovdanska 12, Istočno Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7