Registar društava za reviziju

ERNST & YOUNG d.o.o. Sarajevo


Adresa:
ul.Vrbanja broj 1 (SCC-Sarajevo City Center), Sarajevo


ID broj:
4201625380006

Registarski broj licence FMF:
9090011116

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000800


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Tel: 033 870-014
E-mail: info@ba.ey.com
www.ey.com/ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ivan Rakić, direktor
Tarik Alijagić, prokurista
Gordana Ačanski, prokurista
Nadina Hodžić, prokurista
Danijela Mirković, prokurista
Dušan Tomić, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Preduzeće za reviziju Ernst & Young d.o.o. Beograd
Poslovna adresa: Vladimira Popovića 8A, Beograd-Novi Beograd, Srbija
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Hodžić Nadina
Reg.broj licence FMF: 3094003211
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Adnan Hajdarević
Reg.broj licence FMF: 3090489232
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Tarik Alijagić
Reg.broj licence FMF: 3090178215
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Dženita Kadrić
Reg.broj licence FMF: 3093106213
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Alispahić-Podrug Naza
Reg.broj licence FMF: 3091187223
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Ivan Rakić
Poslovna adresa: ul.Vrbanja broj 1 (SCC-Sarajevo City Center), Sarajevo

Ime i prezime: Tarik Alijagić
Poslovna adresa: ul.Vrbanja broj 1 (SCC-Sarajevo City Center), Sarajevo

Ime i prezime: Gordana Ačinski
Poslovna adresa: ul.Vrbanja broj 1 (SCC-Sarajevo City Center), Sarajevo

Ime i prezime: Nadina Hodžić
Poslovna adresa: ul.Vrbanja broj 1 (SCC-Sarajevo City Center), Sarajevo

Ime i prezime: Danijela Mirković
Poslovna adresa: ul.Vrbanja broj 1 (SCC-Sarajevo City Center), Sarajevo

Ime i prezime: Dušan Tomić
Poslovna adresa: ul.Vrbanja broj 1 (SCC-Sarajevo City Center), Sarajevo

Članstva u mreži: Društvo je član Ernst & Young Global Limited


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7