Registar društava za reviziju

PRO KONTO d.o.o. Tuzla


Adresa:
Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla


ID broj:
4209014890000

Registarski broj licence FMF:
9030004122

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000780


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Amira Jusufović
Tel/fax: 035 253-122
Mob: 061 195-749
E.mail: office.prokonto@gmail.com
prokonto@bih.net.ba
www.prokonto.ba


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mirza Jusufović, direktor,
Nihad Jusufović, prokurist,
Amira Jusufović, osnivač

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Amira Jusufović
Poslovna adresa: Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Amira Jusufović
Reg.broj licence FMF: 3030694222
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirza Jusufović
Poslovna adresa: Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla

Ime i prezime: Nihad Jusufović
Poslovna adresa: Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7