Registar društava za reviziju

EX PROFESSO d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Dr.Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža, Sarajevo


ID broj:
4201022760009

Registarski broj licence FMF:
9090412108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000760


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Hajrudin Hadžifejzović
Tel. 033 667-714
Mob. 061 183-754
e-mail: hajrudin.hadzifejzovic@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Admir Žigović, direktor
Hajrudin Hadžifejzović, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Hajrudin Hadžifejzović
Poslovna adresa: Dr.Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Hajrudin Hadžifejzović
Reg.broj licence FMF: 3090050109
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Namik Salihović
Reg.broj licence FMF: 3090024138
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Admir Žigović
Poslovna adresa: Dr.Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža, Sarajevo

Ime i prezime: Hajrudin Hadžifejzović
Poslovna adresa: Dr.Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7