Registar društava za reviziju

INTERCOD d.o.o. Kladanj


Adresa:
Jaz 9A, Kladanj


ID broj:
4209007090006

Registarski broj licence FMF:
9030398102

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000710


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Ahmo Hrnjić
tel./fax 035 621-426
e-mail: intercod.kladanj@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mirela Hrnjić, direktor
Ahmo Hrnjić, osnivač

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ahmo Hrnjić
Poslovna adresa: Jaz 9A,  Kladanj
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ahmo Hrnjić
Reg.broj licence FMF: 3030815223
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirela Hrnjić
Poslovna adresa: Jaz 9A,  Kladanj


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7