Registar društava za reviziju

ECOVIS MATAS REVIZIJA d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Srđana Aleksića 2, Lamela C


ID broj:
4200982010008

Registarski broj licence FMF:
9090362105

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000210


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nedžad Madžak, direktor,
Alvina Šašivarević, office manager
tel. 033 562-740
fax: 033 562-747
e-mail: office@ecovis.ba
sarajevo@ecovis.com
www.ecovis.com/bosnia-and-herzegovina


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Nedžad Madžak, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nedžad Madžak
Poslovna adresa: Srđana Aleksića 2, Lamela C
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Nedžad Madžak
Reg.broj licence FMF: 3090982228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Emina Pleh Abaz
Reg.broj licence FMF: 3090353222
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Nedžad Madžak
Poslovna adresa: Srđana Aleksića 2, Lamela C

Članstvo u mreži i nazivi i adrese društava članica i povezanih društava:

ECOVIS International
ECOVIS Europe AG
with registered offices in Berlin, Germany

www.ecovis.com
www.ecovis.com/en/avada-portfolio/bosnia-and-herzegovina/


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7