Registar društava za reviziju

FINACO-R d.o.o. Mostar


Adresa:
Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar


ID broj:
4227715820004

Registarski broj licence FMF:
9070022117

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000690


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoaba: Draženka Ivanković
tel./fax 036 312-840
e-mail: drazenka.ivankovic@finaco.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mirela Damjanović, direktor
Draženka Ivanković, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Draženka Ivanković
Poslovna adresa: Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Draženka Ivanković
Reg.broj licence FMF: 3071305233
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Ana Zovko
Reg.broj licence FMF: 3073688214
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirela Damjanović
Poslovna adresa: Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar
Ime i prezime: Draženka Ivanković
Poslovna adresa: Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mosta


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7