Registar društava za reviziju

ABACUS PLUS d.o.o. Zenica


Adresa:
Školska 1, Zenica


ID broj:
4218203180004

Registarski broj licence FMF:
9040400104

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000670


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Hamid Jaganjac
tel./fax: 032 462-367
mob. 061 196 558
e-mail: info@abacusplus.ba
web: www.abacusplus.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Semir Jaganjac, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Hamid Jaganjac
Poslovna adresa: Školska 1, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Hamid Jaganjac
Reg.broj licence FMF: 3040194106
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Semir Jaganjac
Poslovna adresa: Školska 1, Zenica


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7