Registar društava za reviziju

REVIZIJA-AUDITING d.o.o. Mostar


Adresa:
Trg Ivana Krndelja 36, Mostar


ID broj:
4227166030004

Registarski broj licence FMF:
9070422101

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000660


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Zoran Turković
tel./fax 036 552-365, 036 552-796
mob. 063 347-782
e-mail: bilans@bilans-mostar.com
www.revizija-auditing.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Zoran Turković, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Zoran Turković
Poslovna adresa: Trg Ivana Krndelja 36, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Zoran Turković
Reg.broj licence FMF: 3070690221
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Selma Mace
Reg.broj licence FMF: 3070976224
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Zoran Turković
Poslovna adresa: Trg Ivana Krndelja 36, Mostar


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7