Registar društava za reviziju

BDO d.o.o. Mostar


Adresa:
Zagrebačka 3a, Mostar


ID broj:
4227270360008

Registarski broj licence FMF:
9070393104

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000640


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Dragan Mijatović
tel./fax 036 332-649.
tel. 036 332-041, 036 332-042
e-mail: revizija-mostar@tel.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Dragan Mijatović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Dragan Mijatović
Poslovna adresa: Zagrebačka  3a, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%

Ime i prezime/naziv: BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Hrvatska
Poslovna adresa: Trg J.F.Kennedy 6b, Zagreb, Hrvatska
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Dragan Mijatović
Reg.broj licence FMF: 3070748193
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Dragan Mijatović
Poslovna adresa: Zagrebačka  3a, Mostar


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7