Registar društava za reviziju

ZUKO d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Džemala Bijedića 185, Ilidža, Sarajevo


ID broj:
4200662610007

Registarski broj licence FMF:
9090352106

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000020


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nermin Zuko,
tel: 033 752-930
fax: 033 752-930
mob: 061 260-530 i 061 153-152
e-mail: info@zuko.ba
web: www.zuko.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Nermin Zuko, prokurista
Ferid Ekinović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nermin Zuko
Poslovna adresa: Džemala Bijedića 185, Ilidža, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 60%

Ime i prezime/naziv: Biljana Ekinović
Poslovna adresa: Džemala Bijedića 185, Ilidža, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu:  40%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Nermin Zuko
Reg.broj licence FMF: 3090576228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Biljana Ekinović
Reg.broj licence FMF: 3090671227
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Zuhra Eskić
Reg.broj licence FMF: 3090619226
Angažiran kao: Saradnik

Ime i prezime: Anisa Kos
Reg.broj licence FMF: 3090773239
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Ferid Ekinović
Poslovna adresa: Džemala Bijedića 185, Ilidža, Sarajevo
Ime i prezime: Nermin Zuko
Poslovna adresa: Džemala Bijedića 185, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7