Registar društava za reviziju

VERAL d.o.o. Tomislavgrad


Adresa:
Kolodvor bb, Tomislavgrad


ID broj:
4281034680004

Registarski broj licence FMF:
9100445106

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000460


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Verica Bagarić
tel. 034 352-495
fax 034 352-063
e-mail: veraltomislavgrad@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Stana Šarić, direktor
Tomislav Letica, zamjenik direktora

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Verica Bagarić
Poslovna adresa: Kolodvor bb, Tomislavgrad
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Verica Bagarić
Reg.broj licence FMF: 3101350225
Angažiran kao: Zaposlenik

 Ime i prezimeIvan Tomić
 Reg.broj licence FMF3100657224
 Angažiran kaoZaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Stana Šarić
Poslovna adresa: Kolodvor bb, Tomislavgrad
Ime i prezime: Tomislav Letica
Poslovna adresa: Kolodvor bb, Tomislavgrad


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7