Registar društava za reviziju

UNIREV d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Đoke Mazalića 4, Sarajevo


ID broj:
4201563090006

Registarski broj licence FMF:
9090450108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000370


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Esma Hamzagić Đogić
tel. 033 552-835
fax 033 552-836
e-mail: info@unirev.ba
esma.hamzagic@unirev.ba
web: www.unirev.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Adnan Đogić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Esma Hamzagić Đogić
Poslovna adresa: Đoke Mazalića 4, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Esma Hamzagić Đogić
Reg.broj licence FMF: 3091349229
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Adnan Đogić
Poslovna adresa: Đoke Mazalića 4, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7