Registar društava za reviziju

REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ d.o.o. Živinice


Adresa:
Zlatni ljiljani 1, Živinice


ID broj:
4209981300000

Registarski broj licence FMF:
9030449103

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000290


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Kemal Šahbegović
tel. 035 741-341
mob. 061 097-414
e-mail: kontakt@revizijasahbegovic.ba
izvodi@revizijasahbegovic.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Suada Tutić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Kemal Šahbegović
Poslovna adresa: Zlatni ljiljani 1, Živinice
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Kemal Šahbegović
Reg.broj licence FMF: 3030787224
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Nardin Helić
Reg.broj licence FMF: 3030628220
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Suada Tutić
Poslovna adresa: Zlatni ljiljani 1, Živinice


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7