Registar društava za reviziju

REVIZIJA REVITA d.o.o. Cazin


Adresa:
Generala Izeta Nanića bb, Cazin


ID broj:
4263012380009

Registarski broj licence FMF:
9010424100

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000350


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Dženita Bećiragić
tel: 037 539-018
fax: 037 513-772
e-mail: info@revizijarevita.com
www.revizijarevita.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Dženita Bećiragić, direktor
Asim Bećiragić, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Asim Bećiragić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Asim Bećiragić
Reg.broj licence FMF: 3010753220
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Dženita Bećiragić
Reg.broj licence FMF: 3010307159
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Melita Bećiragić
Reg.broj licence FMF: 3010338220
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Asim Bećiragić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin

Ime i prezime: Dženita Bećiragić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin
 


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7