Registar društava za reviziju

REVIZIJA BEGANOVIĆ d.o.o. Tuzla


Adresa:
Turalibegova 61, Tuzla


ID broj:
4209756100000

Registarski broj licence FMF:
9030402102

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000050


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Fuad Beganović
tel. 035 277-476
fax 035 277-476
e-mail: rfr.agencija@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Fuad Beganović, osnivač
Suvada Beganović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Fuad Beganović
Poslovna adresa: Turalibegova 61, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Fuad Beganović
Reg.broj licence FMF: 3031012226
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Suvada Beganović
Poslovna adresa: Turalibegova 61, Tuzla


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7