Registar društava za reviziju

REVIZENT d.o.o. Vitez


Adresa:
Hrvatskih branitelja bb, Vitez


ID broj:
4236384010006

Registarski broj licence FMF:
9060380103

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000610


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Fadil Sivro
mob. 061 876-695
e-mail: orvis@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Fehim Sivro, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Fadil Sivro
Poslovna adresa: Hrvatskih branitelja bb, Vitez
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Fadil Sivro
Reg.broj licence FMF: 3060357237
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Fehim Sivro
Poslovna adresa: Hrvatskih branitelja bb, Vitez


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7