Registar društava za reviziju

REVIK d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo


ID broj:
4200002790002

Registarski broj licence FMF:
9090314106

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000520


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Kenan Kapetanović
tel./fax: 033 200-383
e-mail: kenan@revik.ba,
www.revik.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Kenan Kapetanović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Milan Novokmet
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 30%

Ime i prezime/naziv: Edin Udovčić
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 14%

Ime i prezime/naziv: Ognjen Novokmet
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 14%

Ime i prezime/naziv: Azer Omerika
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 14%

Ime i prezime/naziv: Kenan Kapetanović
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 14%

Ime i prezime/naziv: Sanjin Viteškić
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 14%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Edin Udovčić
Reg.broj licence FMF: 3090574223
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Kenan Kapetanović
Reg.broj licence FMF: 3090785233
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Omerika Azer
Reg.broj licence FMF:  3091047237
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Novokmet Ognjen
Reg.broj licence FMF: 3091377238
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Sanjin Viteškić
Reg.broj licence FMF: 3091094221
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Ilvana Stočanin
Reg.broj licence FMF: 3090204243
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Kenan Kapetanović
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo

 

Članstvo u mreži i nazivi i adrese društava članica i povezanih društava:

Revik doo Sarajevo je član HLB International www.hlb.global
 


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7