Registar društava za reviziju

REVIFORM d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Đoke Mazalića 1, Sarajevo


ID broj:
4201676370005

Registarski broj licence FMF:
9090025116

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000230


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Alma Jahić,
tel./fax 033 227-479
e-mail: reviform@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Alma Jahić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Suada Šljivo
Poslovna adresa: Đoke Mazalića 1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Suada Šljivo
Reg.broj licence FMF: 3090806229
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Edin Mehić
Reg.broj licence FMF: 3044097214
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Alma Jahić
Poslovna adresa: Đoke Mazalića 1, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7