Registar društava za reviziju

REVIDENT d.o.o. Zenica


Adresa:
Bulevar Kulina bana 28E, Zenica


ID broj:
4218179450003

Registarski broj licence FMF:
9040365109

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000620


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Ensud Beganović
tel./fax 032 409-171
mob. 061 785-392
e-mail: revident@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Aida Osmanović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ensud Beganović
Poslovna adresa: Bulevar Kulina bana 28E, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ensud Beganović
Reg.broj licence FMF: 3040150108
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Aida Osmanović
Poslovna adresa: Bulevar Kulina bana 28E, Zenica


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7