Registar društava za reviziju

REVAH d.o.o. Tešanj


Adresa:
Braće Kotorića 16, Jelah, Tešanj


ID broj:
4218034480001

Registarski broj licence FMF:
9040436108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000540


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Azra Škapur
tel./fax 032 663-211
032 666-621
mob. 061 796-196, 061 152-959
e-mail: revah@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Hazim Škapur, direktor
Azra Škapur, zamjenik direktora

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Azra Škapur
Poslovna adresa: Braće Kotorića 16, Jelah, Tešanj
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Azra Škapur
Reg.broj licence FMF: 3040143236
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Merima Karabegović
Reg.broj licence FMF: 3040141230
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Hazim Škapur
Poslovna adresa: Braće Kotorića 16, Jelah, Tešanj
Ime i prezime: Azra Škapur
Poslovna adresa: Braće Kotorića 16, Jelah, Tešanj


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7