Registar društava za reviziju

RESPEKT d.o.o. Tuzla


Adresa:
Pozorišna 11, Tuzla


ID broj:
4209021830001

Registarski broj licence FMF:
9030367107

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000260


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Sead Hadžić
tel./fax 035 274-013
mob. 061 318-111, 061 642-777
e-mail: respekt@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Sead Hadžić, osnivač,
Halima Hadžić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Sead Hadžić
Poslovna adresa: Pozorišna 11, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sead Hadžić
Reg.broj licence FMF: 3030093102
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Nišić Mejruša
Reg.broj licence FMF: 3030037109
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Halima Hadžić
Poslovna adresa: Pozorišna 11, Tuzla


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7