Registar društava za reviziju

REKAPITAL d.o.o. Bugojno


Adresa:
Sultan Ahmedova br.70, Bugojno


ID broj:
4236367350006

Registarski broj licence FMF:
9060431104

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000560


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Muharem Hozić
tel. 030 257-564
mob. 061 476-952
e-mail: rekapital@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Hozić Mugdim, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Muharem Hozić
Poslovna adresa: Sultan Ahmedova br.70, Bugojno
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Muharem Hozić
Reg.broj licence FMF: 3060836222
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Vitomir Tošanović
Reg.broj licence FMF: 3040769220
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Hozić Mugdim
Poslovna adresa: Sultan Ahmedova br.70, Bugojno


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7