Registar društava za reviziju

AUDITING d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Trebevićka 7, Sarajevo


ID broj:
4200249920006

Registarski broj licence FMF:
9090315103

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000160


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Hrvoje Šapina
tel./fax 033 766-931
mob. 061 132-840
e-mail: auditing@bih.net.ba
www.auditingsarajevo.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Gordana Šapina, direktor
Hrvoje Šapina, zamjenik direktora

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Hrvoje Šapina
Poslovna adresa: Trebevićka 7, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Hrvoje Šapina
Reg.broj licence FMF: 3090966221
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Vedran Zekić 
Reg.broj licence FMF: 3060963208
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Marina Šapina Korjenić
Reg.broj licence FMF: 3090570213
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Hrvoje Šapina
Poslovna adresa: Trebevićka 7, Sarajevo,

Ime i prezime: Gordana Šapina
Poslovna adresa: Trebevićka 7, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7