Registar društava za reviziju

RECOM d.o.o. Mostar


Adresa:
Lacina bb (PC Vila Neretva), Mostar


ID broj:
4227680000009

Registarski broj licence FMF:
9070435103

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000090


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Adisa Čomor, direktor
tel./fax 036 551-383
mob. 061 157-429
e-mail: recom@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Adisa Čomor, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Jasmina Čorbo
Poslovna adresa: Lacina bb (PC Vila Neretva), Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Jasmina Čorbo
Reg.broj licence FMF: 3090736228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Mirsad Čorbo
Reg.broj licence FMF: 3090288212
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Adisa Čomor
Poslovna adresa: Lacina bb (PC Vila Neretva), Mostar


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7