Registar društava za reviziju

PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


ID broj:
4200881410005

Registarski broj licence FMF:
9090356107

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000190


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Mirza Bihorac
Tel. 033 295-234
Fax: 033 295-235
e-mail: office@ba.pwc.com
www.pwc.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mirza Bihorac, direktor
Emanuel Koenig, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA DOO
Poslovna adresa: Maršal Tito 12, "Palata Makedonija"- IV sprat, Skopje, Makedonija
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Izmira Hasanbašić-Brajković
Reg.broj licence FMF: 3090107107
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Anesa Ustavdić
Reg.broj licence FMF: 3090026141
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Mirza Bihorac
Reg.broj licence FMF: 3090442108
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Amra Vučkić
Reg.broj licence FMF: 3090121215
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirza Bihorac, direktor
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7