Registar društava za reviziju

ORECONS & AUDIT d.o.o. Zenica


Adresa:
Muftije Šemsekadića br.14, Zenica


ID broj:
4218121290006

Registarski broj licence FMF:
9040434103

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000400


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osobe:
Mersiha Fazlić-Sojkić
Nermana Zukić
Tarik Kaknjo

tel. 032 445-560
fax 032 445-561
orecons@bih.net.ba

Ostali uredi u BiH:
Podružnica Zavidovići:Naselje"Gaj"
Niz "A", Zavidovići


Osoba ovlaštena za zastupanje:


Mersiha Fazlić-Sojkić, direktor
Nermana Zukić, zamjenik direktora
Tarik Kaknjo, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Sabrija Kaknjo
Poslovna adresa: Muftije Šemsekadića br.14, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%

Ime i prezime/naziv: Mersiha Fazlić-Sojkić
Poslovna adresa: Naselje"Gaj",  Niz "A", Zavidovići
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sabrija Kaknjo
Reg.broj licence FMF: 3041031224
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Mersiha Fazlić-Sojkić
Reg.broj licence FMF: 3040743225
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Tarik Kaknjo
Reg.broj licence FMF: 3040040234
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mersiha Fazlić-Sojkić  
Poslovna adresa: Muftije Šemsekadića br.14, Zenica

Ime i prezime: Nermana Zukić
Poslovna adresa: Muftije Šemsekadića br.14, Zenica

Ime i prezime: Tarik Kaknjo
Poslovna adresa: Muftije Šemsekadića br.14, Zenica


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7