Registar društava za reviziju

ASKOM d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Podgaj 3, Sarajevo


ID broj:
4200219850003

Registarski broj licence FMF:
9090385106

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000280


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Sanel Paloš
mob. 061 235-599
061 285-800
e-mail: info@askom.ba
www.askom.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje: Mirsad Hadžić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Asim Sijerčić
Poslovna adresa:  Podgaj 3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%

Ime i prezime/naziv: Sanel Paloš
Poslovna adresa:  Podgaj 3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%

Ime i prezime/naziv: Mirsad Hadžić
Poslovna adresa:  Podgaj 3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 20%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sanel Paloš
Reg.broj licence FMF: 3090381215
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Emir Gežo
Reg.broj licence FMF: 3090984224
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Alma Đedović
Reg.broj licence FMF: 3090586219
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirsad Hadžić
Poslovna adresa: Podgaj 3, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7