Registar društava za reviziju

KPMG B-H d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo


ID broj:
4200556340009

Registarski broj licence FMF:
9090394108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000410


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Vedran Vukotić
tel. 033 941-500
mob. 061 528 225
e-mail: info@kpmg.ba
www.kpmg.com/ba

Ostali uredi u BiH:
Podružnica Banja Luka, ul. Svetozara Markovića broj 5, Banja Luka


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Vedran Vukotić, direktor,
Manal Bećirbegović, izvršni direktor

 

Osnivači/članovi društva:

Dzida Josko George,
Poslovna adresa: Medveščak broj 85, Zagreb, Hrvatska 
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2,0842%

Horvat Goran
Poslovna adresa:Trnjanska cesta broj 37/2, Zagreb, Hrvatska
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2,0842%

Ilijanić Tonny
Poslovna adresa: ul.Wickerhauserova broj 36, Zagreb, Hrvatska
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2,0842%

Radić Daniel
Poslovna adresa: ul.Mlinovi broj 64, Zagreb, Hrvatska
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2,0842%

Suchar Paul
Poslovna adresa: Jabukovac broj 15, Zagreb, Hrvatska
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2,0842%

Vukotić Vedran
Poslovna adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2,0842%

Administrator d.o.o.
Poslovna adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 16,6376%

KPMG CEE Holdings Limited
Poslovna adresa: Esperidon 12, 4.sprat, 1087, Nikozija, Cyprus
Učešće u osnivačkom kapitalu: 54,1476%

KPMG Croatia d.o.o. Zagreb
Poslovna adresa: ul.Ivana Lučića broj 2a, Zagreb, Hrvatska
Učešće u osnivačkom kapitalu: 16, 6736%
 

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Vukotić Vedran
Reg.broj licence FMF: 3091134217
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Aida Čaušević
Reg.broj licence FMF: 3090835228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Elma Drljević
Reg.broj licence FMF: 3090328190
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Manal Bećirbegović
Poslovna adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

Ime i prezime: Vedran Vukotić
Poslovna adresa: Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7