Registar društava za reviziju

HASIČEVIĆ d.o.o. Gračanica


Adresa:
Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica


ID broj:
4209735440005

Registarski broj licence FMF:
9030427109

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000300


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Amir Hasičević
tel. 035 703-760
e-mail: amir@revizija.ba; amirhasicevic@bih.net.ba
www.revizija.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Amela Džebo, direktor
Amir Hasičević, izvršni direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Amir Hasičević
Poslovna adresa: Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Amir Hasičević
Reg.broj licence FMF: 3030275105
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Selma Helić
Reg.broj licence FMF: 3031464229
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Rizah Karić 
Reg.broj licence FMF: 3031140233
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Amir Hasičević
Poslovna adresa: Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7