Registar društava za reviziju

FORCE d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


ID broj:
4200357490000

Registarski broj licence FMF:
9090406100

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000010


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osobe: Redžep Brničanin, direktor,
Aida Pašić, ovlašteni revizor,
telefon: 033 941 208
e-mail: arb@epn.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Redžep Brničanin, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Aida Pašić
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Aida Pašić
Reg.broj licence FMF: 3090002100
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Redžep Brničanin
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7