Registar društava za reviziju

LIMU d.o.o. Gradačac


Adresa:
Hadžiefendijina 2, Gradačac


ID broj:
4210423580002

Registarski broj licence FMF:
9031499222

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001400


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nahid Unkić, Lejla Unkić
mob. 061 609 281
e-mail: nahid@limu.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Nahid Unkić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nahid Unkić
Poslovna adresa: Hadžiefendijina 2, Gradačac
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Lejla Unkić
Reg.broj licence FMF: 3033624218
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Nahid Unkić
Poslovna adresa: Hadžiefendijina 2, Gradačac


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7