Registar društava za reviziju

PRIME CONSULTING d.o.o. Ljubuški


Adresa:
Vukovarska 3, Ljubuški


ID broj:
4272475390002

Registarski broj licence FMF:
9081328222

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001390


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Dragan Primorac
tel. 039 831 111
e-mail: dragan@prime-consulting.ba
www.prime-consulting.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Jelena Primorac, direktor

Dragan Primorac, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Dragan Primorac
Poslovna adresa: Vukovarska 3, Ljubuški
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Dragan Primorac
Reg.broj licence FMF: 3081167227
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezimeDragan Primorac
Poslovna adresaVukovarska 3, Ljubuški


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7