Registar društava za reviziju

GO FINANCE d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Bulevar Meše Selimovića 81a


ID broj:
4202919400001

Registarski broj licence FMF:
9090632226

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001360


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Aldijana Gabela
tel. 033 525 226
e-mail: info@gooffice.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Jasmina Oručević, direktor
Aldijana Gabela, prokurista

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Aldijana Gabela
Poslovna adresa: Bulevar Meše Selimovića 81a
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51%

Ime i prezime/naziv: GO Office doo Sarajevo
Poslovna adresa: Bulevar Meše Selimovića 81a
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Aldijana Gabela
Reg.broj licence FMF: 3091177224
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Jasmina Oručević
Poslovna adresa: Bulevar Meše Selimovića 81a

Ime i prezime: Aldijana Gabela
Poslovna adresa: Bulevar Meše Selimovića 81a


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7