Registar društava za reviziju

ALFA REVIZIJA d.o.o. Banovići


Adresa:
Patriotske lige 7, Banovići


ID broj:
4210496110004

Registarski broj licence FMF:
9030684220

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001370


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Fuad Čergić
mob. 062 332-483
e-mail: alfarevizija@yahoo.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ševala Čergić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Fuad Čergić
Poslovna adresa: Patriotske lige 7, Banovići
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Fuad Čergić
Reg.broj licence FMF:
 3031378221
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Muhamed Muharemović
Reg.broj licence FMF: 3030064236
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Muhamed Šadić
Reg.broj licence FMF:
 3031089224
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezimeŠevala Čergić
Poslovna adresaPatriotske lige 7, Banovići


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7