Registar društava za reviziju

BIZPLUS FINANCE d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Džemala Bijedića 160F, Sarajevo


ID broj:
4201951930008

Registarski broj licence FMF:
9090201220

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001350


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Elvir Gojak
mob. 061 106-210
e-mail: info@bizplus.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:
Elvir Gojak, direktor

Osnivači/članovi društva:
Ime i prezime/naziv: Mirsada Murtić
Poslovna adresa: Džemala Bijedića 160F, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51%


Ime i prezime/naziv: Elvir Gojak
Poslovna adresa: Džemala Bijedića 160F, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49%

Ovlašteni revizori društva:
Ime i prezime: Ilvana Stočanin
Reg.broj licence FMF: 3090009212
Angažiran kao: Zaposlenik


Ime i prezime: Mirsada Murtić
Reg.broj licence FMF: 3090203211
Angažiran kao: Saradnik

Članovi uprave:
Ime i prezime: Elvir Gojak
Poslovna adresa: Džemala Bijedića 160F, Sarajevo


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7