Registar društava za reviziju

ŠKAMO d.o.o. Tuzla


Adresa:
Aleja Alije Izetbegovića 22, Tuzla


ID broj:
4210424800006

Registarski broj licence FMF:
9030895206

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001330


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Adil Škamo
Tel: 035 254-493
Mob. 061 151-690
e-mail: adilskamo88@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Milena Mukić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Adil Škamo
Poslovna adresa: Aleja Alije Izetbegovića 22, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Adil Škamo
Reg.broj licence FMF: 3090826227
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Milena Mukić
Poslovna adresa: Aleja Alije Izetbegovića 22, Tuzla
 


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7