Registar društava za reviziju

ADDRESS d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Marka Marulića do 2C, Sarajevo


ID broj:
4218005110009

Registarski broj licence FMF:
9090492209

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
10000132


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Almina Mujčić
tel. 033 642-920
e-mail: info@addressbh.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Almina Mujčić, direktor
 

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Almina Mujčić
Poslovna adresa: Marka Marulića do 2C, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Almina Mujčić
Reg.broj licence FMF: 3040810222
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Alma Agić
Reg.broj licence FMF: 3090230248
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Almina Mujčić
Poslovna adresa: Marka Marulića do 2C, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7