Registar društava za reviziju

REVIZIJA NASUPOVIĆ d.o.o. Živinice


Adresa:
Ul.Oslobođenja S-4, br.74, Živinice


ID broj:
4210407380001

Registarski broj licence FMF:
9030464201

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001310


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nedžad Nasupović
tel. 035 951-955
e-mail: revizijanasupovic@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Sead Nasupović, direktor
Nedžad Nasupović, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nedžad Nasupović
Poslovna adresa: Ul.Oslobođenja S-4, br.74, Živinice
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Nedžad Nasupović
Reg.broj licence FMF: 3030949220
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Sead Nasupović
Reg.broj licence FMF: 3030044188
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Sead Nasupović
Poslovna adresa: Ul.Oslobođenja S-4, br.74, Živinice


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7