Registar društava za reviziju

AMEX d.o.o. Bugojno


Adresa:
Kulina bana 1, Bugojno


ID broj:
4236007730002

Registarski broj licence FMF:
9060966190

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001270


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Erma Čiča
tel.: 030 252-389
mob. 061 434-330
e-mail: amexbugojno@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mersija Helez, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Alija Helez
Poslovna adresa: Kulina bana 1, Bugojno
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Erma Čiča
Reg.broj licence FMF: 3060016171
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mersija Helez
Poslovna adresa: Kulina bana 1, Bugojno


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7