Registar društava za reviziju

SAP REVIZIJA d.o.o. Travnik


Adresa:
Erika Brandisa bb, Travnik


ID broj:
4236693820004

Registarski broj licence FMF:
9060254191

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001250


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Saudin Prosjanović
mob. 061 104 272
e-mail: saprevizija@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Benjamin Perenda, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Saudin Prosjanović
Poslovna adresa: Erika Brandisa bb, Travnik
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Saudin Prosjanović
Reg.broj licence FMF: 3060023177
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Benjamin Perenda
Poslovna adresa: Erika Brandisa bb, Travnik
 


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7