Registar društava za reviziju

SIGMA REVIZIJA d.o.o. Široki Brijeg


Adresa:
Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


ID broj:
4272411660006

Registarski broj licence FMF:
9080122196

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001240


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Josipa Grbavac
e-mail: sigmarevizija@gmail.com
www.sigmarevizija.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Josipa Grbavac, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Josipa Grbavac
Poslovna adresa: Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg
Učešće u osnivačkom kapitalu: 70%

Ime i prezime/naziv: Marija Spajić
Poslovna adresa: Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg
Učešće u osnivačkom kapitalu: 30%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Karlo Spajić
Reg.broj licence FMF: 3080541224
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Marija Spajić
Reg.broj licence FMF: 3080720232
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Josipa Grbavac
Poslovna adresa: Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg
 


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7