Registar društava za reviziju

ProAudit d.o.o. Cazin


Adresa:
Generala Izeta Nanića bb, Cazin


ID broj:
4263789310004

Registarski broj licence FMF:
9010040187

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001220


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Aldin Bajrić
Tel./fax 037 513-406
Mob. 061 465-341
e-mail: proauditdoo@gmail.com
www.proaudit.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Nihad Čizmić, direktor
Aldin Bajrić, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Aldin Bajrić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Aldin Bajrić
Reg.broj licence FMF: 3010028185
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Nihad Čizmić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7