Registar društava za reviziju

EURO-BIRO d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Hifzi Bjelevca 86, Ilidža, Sarajevo


ID broj:
4200654190007

Registarski broj licence FMF:
9090317109

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000130


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Jakup Hadžić
tel. 033 765-121
fax 033 765-120
mob. 061 157-836
e-mail: euro.biro.doo@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Elvira Gojak, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Jakup Hadžić
Poslovna adresa: Hifzi Bjelevca 86, Ilidža, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Jakup Hadžić
Reg.broj licence FMF: 3090461223
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Alen Hadžić
Reg.broj licence FMF: 3091529218
Angažiran kao: Zaposlenik

 

Članovi uprave:

Ime i prezime: Elvira Gojak
Poslovna adresa: Hifzi Bjelevca 86, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7