Registar društava za reviziju

AUDIT&CONSULTING d.o.o. Mostar


Adresa:
Blajburških žrtava 66A, Mostar


ID broj:
4227950150008

Registarski broj licence FMF:
9070023180

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001190


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Dejan Vidović
tel. 036 330-380
063 347-175
e-mail: info@agencijavidovic.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Marija Vidović, direktor


Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Dejan Vidović
Poslovna adresa: Blajburških žrtava 66A, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Dejan Vidović
Reg.broj licence FMF: 3070261247
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Marija Šakota
Reg.broj licence FMF: 3070970227
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Marija Vidović
Poslovna adresa: Blajburških žrtava 66A, Mostar

Ime i prezime: Dejan Vidović
Poslovna adresa: Blajburških žrtava 66A, Mostar
 


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7