Registar društava za reviziju

RADIUS d.o.o. Zenica


Adresa:
Adolfa Goldbergera 9, Zenica


ID broj:
4218019920003

Registarski broj licence FMF:
9040001183

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001160


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Sanita Tabaković
tel.: 032 440-070, 033 267-435
fax: 032 440-071, 033 407-439
mob. 061 434-800
e-mail: sanita.tabakovic@radius.ba
web: www.radius.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Nadan Duranović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ekrem Duranović
Poslovna adresa: Adolfa Goldbergera 9, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 36%

Ime i prezime/naziv: Nadan Duranović
Poslovna adresa: Adolfa Goldbergera 9, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 39%

Ime i prezime/naziv: Sanita Tabaković
Poslovna adresa: Adolfa Goldbergera 9, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 15%

Ime i prezime/naziv: Berina Vujić
Poslovna adresa: Adolfa Goldbergera 9, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 10%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ekrem Duranović
Reg.broj licence FMF: 3090858220
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Sanita Tabaković
Reg.broj licence FMF: 3090001151
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Nadan Duranović 
Poslovna adresa: Adolfa Goldbergera 9, Zenica
 


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7