Registar društava za reviziju

REV OFIS d.o.o. Kalesija


Adresa:
Gornja Kalesija bb, Kalesija


ID broj:
4210218810003

Registarski broj licence FMF:
9030010160

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001100


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Hasan Halilović
Tel/fax: 035 631-513
Mob: 061 289-273
E-mail: halilovichaso@hotmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Emina Jusufović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Hasan Halilović
Poslovna adresa: Gornja Kalesija bb, Kalesija
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Hasan Halilović
Reg.broj licence FMF: 3030048221
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Emina Jusufović
Poslovna adresa: Gornja Kalesija bb, Kalesija
 


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7