Registar društava za reviziju

EKUS d.o.o. Široki Brijeg


Adresa:
Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


ID broj:
4272063360001

Registarski broj licence FMF:
9080382105

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000330


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Marko Galić
tel. 039 706-069
e-mail: ekus@tel.net.ba
www.ekus-revizija.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Marko Galić, direktor
Jasna Ćuk, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Jasna Ćuk
Poslovna adresa: Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Martina Galić
Reg.broj licence FMF: 3081152229
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Jasna Ćuk
Reg.broj licence FMF: 3080248234
Angažiran kao: Zaposlenik

            Ime i prezime: Marko Galić
           Reg.broj licence FMF: 3080799228
           Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Marko Galić
Poslovna adresa: Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg

Ime i prezime: Jasna Ćuk
Poslovna adresa: Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7