Registar društava za reviziju

REFIN d.o.o. Vareš


Adresa:
Čaršija 6, Vareš


ID broj:
4218909360005

Registarski broj licence FMF:
9040008162

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001090


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Omer Kozlić
Tel: 032 843-280
Mob: 061 794-781
E-mail: refin@bih.net.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Amira Petrović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Omer Kozlić
Poslovna adresa: Čaršija br.6, Vareš
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Omer Kozlić
Reg.broj licence FMF: 3040905220
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Ensud Beganović
Reg.broj licence FMF: 3040745220
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Amira Petrović
Poslovna adresa: Čaršija br.6, Vareš
 


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7